Verksamhetsplan 2020

 

Information Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post.

HTU hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.

Bikupan annonsportalen i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda.

Utgivningsansvarig är föreningen Norr Om Stan och som ekonomieansvarig

fungerar HTU. Bikupan utkommer 6ggr/år. 

HTU sänder ut vid behov infobrev åt sina medlemsföreningar, dessutom

meddelas om evenemangen i NoS infotidningen och Vanda stads kanaler.

HTU  meddelar sina evenemang också på evenemangskalender n

som upprätthålls av NSU.

 

Museet Museets öppethållning ; onsdag kvällar kl 16.30 – 19.30, övervakare är med-

lemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl 11.00 – 15.00 , guidning 

av avlönad personal. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, 

juli och augusti. Börje Henriksson koordinerar guidningar under övrig tid.

Sommaren 2020 onsdagskvällar övervakas av ungdomar i kyrkbyn ifall alla

onsdagar icke kan skötas av medlemmarna i föreningarna.

HTU ordnar en städkväll på museet måndag 25.5 2020 kl 17.00.

HTU anskaffar nya broschyrer 1000st till museet. 700St finska och 300 st

svenska.

 

Allsångsafton Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge 

Kyrkoby onsdagen 17.6. 2020 kl 18.30. Årets allsång görs som stream på nätet.

 

Medeltida Dag Medeltida dagen med marknad och program i prostgårdsparken kan inte

ordnas 8.8.2020 pga pandemin.

 

 Frågesport HTU ordnar uttagning inom lokalförbunden i frågesport måndag 2.11.2020

kl 18.00 på något av föreningslokalerna. NSU final ordnas 22.11.2020 på

Furuborg i Kuggom.

 

Svenska Dagen HTU ordnar en svenska dagen fest fredag 6.11.2020 kl 18.30 på Midgård i

Helsinge Kyrkoby.

 

Nyländsk Afton Året 2020 Nyländsa afton galan ordnas lördag 17.10.2020 kl 17.00 på

Tiivistämö i Södervik. 

 

Familjecafe HTU är med och arrangerar Familjecafe verksamhet på Byggdehemmet i

Mellungsby och Solhem i Malm och möjligtvis på andra lokaler inom lokal- 

förbundets verksamhetsområde.

 

HTU träff En föreningsträff ordnas som uppföljning av träffen 16.12.2019 på 

Helsingård. Detta planeras under hösten 2020.