Kolla in aktiviteter på:

Nylands svenska ungdomsförbund: nsu.fi

Norr om stans info: nos.fi


Helsingebygdens kör bjuder in till:


BIKUPAN

Kom ihåg att som förening kan ni annonsera i Bikupan: https://nos.fi/bikupan/om_bikupan/
Publiceringsdatumen år 2019 är följande torsdagar:

31.1, materialdeadline 23.1
21.3, materialdeadline 13.3
9.5, materialdeadline 1.5
29.8, materialdeadline 21.8
10.10, materialdeadline 2.10
21.11, materialdeadline 13.11

Deadline för färdiga annonser är alltid föregående veckas onsdag.

Om du behöver hjälp med annonsmaterialet, kontakta kansliet på Norr om Stan i god tid före deadline! Tfn 050-466 3544, e-post info(at)nos.fi.


HTU årsmöte var 25.3.2019

Stadgeenliga ärenden avhandlades snabbt och effektivt.
Till ordförande återvaldes Lasse Wikström.

Beslöts att undersöka intresset för en svenskspråkig ordningsmannakurs,
samt att fortsätta planeringen för Svensk träff i Vanda.