Bikupan - annonsering i HBL 2018

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund r.f. (HTU) har ordnat med utomstående finansiering för Bikupan även för i år. Kostnaderna för annonsering i Bikupan hålls därmed fortsättningsvis på en rimlig nivå. I praktiken betyder detta att ni via Bikupan får en rabatt på drygt 50 % på annonspriset i jämförelse med om ni skulle annonsera i HBL på egen hand.

Vi erbjuder dessutom hjälp med att sätta ihop er annons utan extra kostnader. I fall ni inte har möjlighet att göra en tryckfärdig annons så går det därmed bra att skicka in er info i textform. Vi gör sedan en annons åt er av texten. Skicka in ert material i god tid före deadline, om ni vill att vi sätter ihop annonsen åt er!

Utgivningsdatumen år 2018 är:

25.1
15.3
10.5
30.8
18.10
22.11

Deadline för färdiga annonser är alltid föregående veckas onsdag.

Om du behöver hjälp med annonsmaterialet, kontakta projektkoordinator Lotta Soveri på Norr om Stan i god tid före deadline! Tfn 050 466 3544, lotta.soveri(at)nos.fi.

Mera info på Norr om Stans webbsidor