Helsinge hembygdsmuseum, Vanda

Brödstänger i taket, en ”lyskäring” med en pärta som ljuskälla, plåtbehållare som använts vid spritsmuggling och stora sädeslårar – de är faktiskt föremål som berättar om staden Vandas förgångna. Ännu för hundra år sedan var trakten rena rama landsbygden, och hette Helsinge. Namnet Vanda togs i bruk 1972. Helsinge finns omnämnt redan 1351, och det var på Helsinges marker som Helsingfors stad grundades 1550.

Föremålen som nämns här ovan kan man bekanta sig med i Helsinge hembygdsmuseum, som finns vid Kyrkovägen intill Helsinge kyrka S:t Lars, i Helsinge kyrkoby, nära Tusbyleden och Ring III. De, och hembygdsmuseets ca tusen andra föremål, ger en bild av människornas liv i Helsinge, för 100-150 år sedan.

I museet finns flera små avdelningar. I nedre våningen finns t.ex. bondens stuga och ett litet skolrum. Där finns Helsinge kommuns gamla penningkista, en nummerlös väggtelefon och ett taffelpiano. I övre våningen finns verktyg som använts i lantbruket eller av t.ex. skomakare, snickare och smeder. Där finns också en galjonsfigur och fisknät – Helsinge hade förr långa havsstränder. Redskap som använts för tillverkning av ull- och lingarn och tyger finns halvvägs upp i trappan.

Helsinge hembygdsmuseum öppnades, efter flera år av insamling och förberedelser, med en stor folkfest i september 1963. Festtalare vid invigningen var den legendariska Helsingeprosten Otto Weckström. Sockenrådet Oskar Liljestrand som arbetat ivrigt för att åstadkomma museet skötte sedan öppethållningen i många år. Helsinge-Tusby ungdomsförbund rf har upprätthållit museet i fyra decennier, till stor del med frivilliga krafter. Talkoinsatserna omfattar både öppethållning och museivisningar, skötseln av samlingarna och byggnaden samt anskaffningen av medel.

Museet är inrymt i ett sädesmagasin från 1825. Nedre våningen är tillgänglig för rörelsehindrade. Byggnaden saknar uppvärmning, och museet är därför regelbundet öppet endast sommartid, söndagar kl. 11 – 15 och onsdagar 16.30 – 19.30, samt enligt överenskommelse. Guidning ordnas på beställning. Kontakt kan tas per tfn 0400 876611, 040 8397364.

På webben hittar man, då man googlar Helsinge hembygdsmuseum , bl.a. en hänvisning till boken Helsingin pitäjä 2004 Helsinge, där det ingår en artikel om ”Helsinge hembygdsmuseum 40 år” av Birgitta Boström. Om grundandet av museet kan man läsa t.ex. i boken Helsingin pitäjä Helsinge 1983 där Bo Lönnqvists artikel ”Hembygdsmuseet i Helsinge Kyrkoby öppnades för 20 år sedan” ingår.

Karta till museet