Styrelsen 2018

Lars Wikström, ordförande
lars.wkstrm(at)gmail.com, tfn 040 824 6446

Ylva Almark, vice ordförande
ylva.almark(at)aktia.fi, tfn 040 545 9029

Börje Henriksson, sekreterare
borje.henriksson(at)luukku.com, tfn 050 379 8782

Patrik Haldin, Kassör

Tony Falenius

Marja-Leena Lehikoinen

Melker Olenius