Styrelsen

Melker Olenius, ordförande
melker.olenius(at)gmail.com, tfn 0400 165 309

Tony Falenius, vice ordförande
tony(at)falenius.net, tfn 050 5662477

Börje Henriksson, sekreterare
borje.henriksson(at)gmail.com, tfn 050 379 8782

Patrik Haldin, Kassör

Carita Haga

Monika Eklund

Janica Hindle