Svenska dagen-fester

HTU har ordnat Svenska dagen fester länge, nedan en förteckning över festerna.

År Plats Festtalare Rubrik
1965 Midgård Anders G Lindqvist FSU  
1966 Midgård Victor Procopé riksdagsman  
1967 Helsinggård C G Tollet pol.mag.  
1968 Helsinggård Björn Palmen ing finlandssvenska musiker
1969 Solhem Irina Matweijew miljövård
1970 Helsinge skola Cay Idström finlandssvenska musiker
1971 Helsinge skola Anders G Lindqvist FSU ordf  
1972 Helsinggård Otto Weckström prost ”gamla råmärken”
1973 Midgård Wava Sturmer  
1974 Solhem Sten-Olof Westman stadsdir.  
1975 Vanda by Ragnar Mannil  
1976 Helsinge skola Carl Öhman teaterchef  
1977 Helsinggård Barbara Winckelman Helsingfors på1700-talet
1978 Midgård Bo Lönnqvist prof. Finlandssvensk kultur
1979 Midgård Sten-Olov Westman stadsdir. svenskarna i Vanda
1980 Helsinggård Rolf Söderling institutionen Svensk-finland
1981 Helsinge skola Ann-Mari Häggman sista Estlands svenskarna
1982 Björkhem Sten-Olof Westman stadsdir. Gamla ortnamn
1983 Helsinggård Sissel Stenbäck  
1984 Bykulla Margareta Pietikäinen Finns fhs
1985   ingen egen fest då Folktinget hade huvudfesten i Tusby  
1986 Helsinggård Marika Tandefeldt språk och samhälle
1987 Bygård Ulla Bäck lektor  
1988 Martinus flera olika program  
1989 Martinus Lasse Mårtensson musiker kåserier kring egna låtar
1990 Martinus Åke Lindman filmregissör om filmen ”Din vredes dag”
1991 Martinus Alvar Gullichssen Bonk business  corp
1992 Helsinge skola

Börje Lampenius skådespelare

Ruth Asplund

bakom kulisserna på Svenska Teatern

75 år av självständighet ur gräsrotsperspektiv

1993 Helsinge skola Barbara Winckelman gamla Helsingfors
1994 Solbacken Bo Stenström chefredaktör Hbl finl.svenskarna inför EU
1995 Helsinge skola Marika Tandefeldt prof vem bär ansvar för finlandssvensk överlevnad
1996 Helsinge skola Christoffer Grönholm chef red Mindre betyder mera
1997 Helsinge skola Lars Svedberg teaterchef  
1998 Helsinge skola Sissel Stenbäck identitet
1999 Helsinggård Paul Fogelberg prof

Helsinge på 1890-talet med en åldring prosts ögon.

Johan Josef Fogelbergs perspektiv.

2000 Helsinge skola Bo Åhls kåserade vid pianot om nationalhymner
2001 Björkhem Ulla Bäck lektor  
2002 Midgård Ulla-Stina Westman  
2003 Helsinge skola Ilkka Turkka pastor  
2004 Helsinge skola Carl Öhman, prof kåseri: att vara finl.svensk år 2004
2005 Helsinge skola Åke Lindman inspelningar av krigsfilmerna
2006 Helsinge skola Torsten Ekman Finska Gardet 1812-1905
2007 Helsinge skola Nils Torvalds  
2008 Helsinge skola Andreas Koivisto arkeolog grävningar kring kyrkan och Östra Vanda
2009 Helsinge skola Sten Westerholm, rektor estlandssvenska
2010 Vanda UF, Björkhem Patrik Karlsson rektor  
2011      
2012 Dickursby UF, Helsinggård Tomas Rosenberg, pol.mag tvåspråkiga skolor
2013 Tavastby UF Aapo Rosleius historiker UF rörelsens ursprung och idé
2014 Dickursby Skola

Berndt-Johan Lindström Vanda

Dorrit Jaakkola rektor

svenska skolväsendet i Vanda

nya skolan

2015 Dickursby UF Helsinggård Jan Hellgren Studentexamensnämnden modersmålet svenska i studentexamen
2016 Vanda UF Björkhem Reetta Meriläinen Helsingin Sanomat mitt möte med svenska språket
2017 Helsinge skola Jacob Söderman, pol.lic svenska språkets plats i förvaltningsreformerna
2018 Sottungsby UF Fagerlund Matts Dumell, redaktör svenskan i kläm i Helsinge under året 1918
2019 Dickursby UF   Helsinggård Michael Westerback ordf Svenska Odlingens vänner i Helsinge
2020 Västersundoms skola Michael Oksanen, generalsekreterare för Pohjola-Norden  
2021 Maiju Astrid Nurmivaara Kårböle UF historik
2022 Solhem i Malm Vanda kyrkoherden Kristian
Willis
 
2023

Björkhem i Vandaforsen

Sigbritt Backman

60 år sedan Helsinge hembygdsmuseum grundades