Verksamhetsplan 2015

Information                                 
Informationen och kontakterna till medlemsföreningarna sköts via e-post. HTU-hemsidan är en kanal som hålls aktiv under verksamhetsåret.
Bikupan annonsportalen i HBL för svenska föreningar o samfund inom Vanda. Utgivningsansvarig Anna Silvan på Norr Om Stan och som ekonomieansvarig fungerar HTU. Bikupan utkommer 5-6ggr/år.

Museet                                         
Museets öppethållning ; onsdag kvällar kl 16.30 – 19.30, övervakare är medlemsföreningarnas medlemmar. Söndagsöppet kl 11 – 15, guidning av avlönade ungdomar. Öppethållningen gäller för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Börje Henriksson, Birgitta Boström och Gunnar Weckström ordnar med guidning under andra tider.

Museets skyltning och elbelysning förnyas. Sigbritt Backman jobbar med skyltningen. Stiftelsepengarna bör användas under år 2015.

HTU-träff                                      
30.3.2015 kl. 19.00 ordnar HTU ett diskussionstillfälle på Bykulla i Käinby för HTU-föreningarna. Adress Käinbyvägen 98, Vanda.

Museets städning                     
HTU ordnar en städkväll på museet måndag 11.5.2015 med start kl. 17.00.

Kyrkobydag                                 1
6.5.2015 ordnas en Kyrkobydag av  Vanda stad och församlingarna. Museet hålls öppet kl. 10 – 14.

Allsångsafton                              
Sommarens svenska allsångsafton ordnas av HTU vid kvarnen i Helsinge Kyrkoby onsdagen 17.6.2015 kl. 18.30.

Loppis/Marknad 
HTU deltar i Laurentiusmarknaden lördagen 9.8.2015 kl. 9.00-14.00 genom att ordna ett lopptorg vid museet. Kontakta styrelsen eller direkt Börje/050 3798782 ifall ni har något till försäljningen.

Frågesport         
HTU ordnar lokalförbundsuttagning för NSU frågesporten måndag 2.11. 2015. Platsen blir ett av föreningshusen inom HTU.

Svenska Dagen         
HTU ordnar en Svenska dagens fest fredagen 6.11.2015 kl. 18.00 i Vanda.